REAL
školenia

Ide o intenzívne skupinové školenia naplánovane na presný dátum. Školenie sa koná na vopred určenom mieste. Žiačky sú vopred informované čo všetko budú na dané školenie potrebovať. Školiteľka zabezpečuje malé občerstvenie a materiáli potrebné na výuku. Po každom školení získate certifikát o účasti na školení.

ONLINE
školenia

Online školenia sú buď záznamy z OFFLINE školení alebo špeciálne vyhotovené školenia práve pre tento účel. K školeniu patrí aj online poradenstvo k danej tematike. školenia prebiehajú na diaľku prostredníctvom video prenosu.
Certifikát k školeniam sa dá získať  až po splnení úloh zadaných počas školenia.

PRIVATE
školenia

Individuálne alebo súkromne školenia prebiehajú podľa vopred dohodnutých zadaní a sú na mieru prispôsobené podľa potreby. na konci školenia je vystavený certifikát len v prípade keď sa preberie celý okruh vedomosť k danej téme. Občerstvenie a materiáli na školenie zabezpečuje školiteľka.

Mini Emi Day

Módne dni - Workshop, účelom týchto pravidelného podujatia je informovať o novinkách a trendoch zároveň sa zvolí zaujímavá téma, ktorá je aktuálna. Počas podujatia sa môžete pýtať na rôzne témy a diskutovať. Mini Emi Day nie je len o vedomostiach ale aj o zábave s kolegynkami nechtárkami a je naplánovaný na celý deň.

REAL školenia

Ide o intenzívne skupinové školenia naplánovane na presný dátum. Školenie sa koná na vopred určenom mieste. Žiačky sú vopred informované čo všetko budú na dané školenie potrebovať. Školiteľka zabezpečuje malé občerstvenie a materiáli potrebné na výuku. Po každom školení získate certifikát o účasti na školení.

Školenia pre začiatočníkov

NEZáVEZNA registrácia