Nechty Katka? Ako to začalo?

Pred niekoľkými rokmi za čias keď nechtový dizajn na Slovensku nebol ani v učebných osnovách. Písal sa rok 2011 a mladé žieňa menom Katarína Kobelová si spravila rekvalifikáciu v obore Manikúra a Nechtový dizajn. Ale poďme pekne poporiadku.

S Read more

Read More

Čoskoro začiname

Ukázku malého textu. Lorem ipsum dolor sedět amet. Read more
Read More