Pernamentná úprava - nechtový dizajn
názov slúžby v cene
čas
záruky
čas cena
Klasicky géllak *Základna manikúra*
Odstranenie starého materialu - Base géllak - Nanesenie géllak farby - Top géllak - Mini masáž prstov
14 dní 45-75 min 25€
Moderny géllak *Pristrojová manikúra*
Odstranenie starého materialu - Base géllak - Modelácia moderny géllakom - Nanesenie géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
21 dní 60-90 min 30€
Spevnenie
 prírodných nechtov
*Pristrojová manikúra*
Odstranenie starého materialu - Base géllak - Spevnenie voľného okraja (gélom/polyakrylom) - Nanesenie moderného géllaku - Nanesenie géllak farby 
*Top géllak - Mini masáž prstov*
28 dní 90-120 min 35€
NOVÉ 
Gélové nechty
dĺžka do 2cm
*Pristrojová manikúra*
Base gél/Base géllak > Predĺženie voľného okraja na šablóny > Modelácia Apex zóny > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
35 dní 2-3
hod
50€
KOREKCIA
Gélové nechty 
dĺžka do 2cm
*Pristrojová manikúra*
Odstránenie starého materialu max 80% > Base gél > Modelácia Apex zóny gélom > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
35 dní 2-3
hod
40€
NOVÉ 
Gélové nechty 
dĺžka do 3cm 

*Pristrojová manikúra*
Base gél/Base géllak > Predĺženie voľného okraja na šablóny > Modelácia Apex zóny > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
28 dní 3-4
hod
55€
KOREKCIA
Gélové nechty 
dĺžka do 3cm
*Pristrojová manikúra*
Odstránenie starého materialu max 80% > Base gél > Modelácia Apex zóny gélom > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
28 dní 3-4
hod
45€
NOVÉ 
Gélové nechty 
dĺžka do 4cm

*Pristrojová manikúra*
Base gél/Base géllak > Predĺženie voľného okraja na šablóny > Modelácia Apex zóny > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
21 dní 4-5
hod
60€
KOREKCIA
Gélové nechty 
dĺžka do 4cm
*Pristrojová manikúra*
Odstránenie starého materialu max 80% > Base gél > Modelácia Apex zóny gélom > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
21 dní 4-5
hod
55€
NOVÉ 
Gélové nechty
dĺžka nad 4cm 
*Pristrojová manikúra*
Base gél/Base géllak > Predĺženie voľného okraja na šablóny > Modelácia Apex zóny > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
14 dní 5 a viac na mieru podľa objednávky.
KOREKCIA
Gélové nechty 
dĺžka nad 4cm
*Pristrojová manikúra*
Odstránenie starého materialu max 80% > Base gél > Modelácia Apex zóny gélom > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
14 dní 5 a viac na mieru podľa objednávky.
Pernamentná úprava - nechtový dizajn
názov slúžby cena v cene
čas čas
záruky
Klasicky géllak 25€ *Základna manikúra*
Odstranenie starého materialu - Base géllak - Nanesenie géllak farby - Top géllak - Mini masáž prstov
45-75 min 14 dní
Moderny géllak 30€ *Pristrojová manikúra*
Odstranenie starého materialu - Base géllak - Modelácia moderny géllakom - Nanesenie géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
60-90 min 21 dní
Spevnenie
 prírodných nechtov
35€ *Pristrojová manikúra*
Odstranenie starého materialu - Base géllak - Spevnenie voľného okraja (gélom/polyakrylom) - Nanesenie moderného géllaku - Nanesenie géllak farby 
*Top géllak - Mini masáž prstov*
90-120 min 28 dní
NOVÉ 
Gélové nechty
dĺžka do 2cm
50€ *Pristrojová manikúra*
Base gél/Base géllak > Predĺženie voľného okraja na šablóny > Modelácia Apex zóny > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
2-3
hod
35 dní
KOREKCIA
Gélové nechty 
dĺžka do 2cm
40€ *Pristrojová manikúra*
Odstránenie starého materialu max 80% > Base gél > Modelácia Apex zóny gélom > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
2-3
hod
35 dní
NOVÉ 
Gélové nechty 
dĺžka do 3cm 

55€ *Pristrojová manikúra*
Base gél/Base géllak > Predĺženie voľného okraja na šablóny > Modelácia Apex zóny > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
3-4
hod
28 dní
KOREKCIA
Gélové nechty 
dĺžka do 3cm
45€ *Pristrojová manikúra*
Odstránenie starého materialu max 80% > Base gél > Modelácia Apex zóny gélom > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
3-4
hod
28 dní
NOVÉ 
Gélové nechty 
dĺžka do 4cm

60€ *Pristrojová manikúra*
Base gél/Base géllak > Predĺženie voľného okraja na šablóny > Modelácia Apex zóny > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
4-5
hod
21 dní
KOREKCIA
Gélové nechty 
dĺžka do 4cm
50€ *Pristrojová manikúra*
Odstránenie starého materialu max 80% > Base gél > Modelácia Apex zóny gélom > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
4-5
hod
21 dní
NOVÉ 
Gélové nechty
dĺžka nad 4cm 
na mieru podľa objednávky. *Pristrojová manikúra*
Base gél/Base géllak > Predĺženie voľného okraja na šablóny > Modelácia Apex zóny > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
5 a viac 14 dní
KOREKCIA
Gélové nechty 
dĺžka nad 4cm
na mieru podľa objednávky. *Pristrojová manikúra*
Odstránenie starého materialu max 80% > Base gél > Modelácia Apex zóny gélom > Nanesenie gélovej alebo géllak farby
*Top géllak - Mini masáž prstov*
(Modelovaná francúzka +10€)  (Babybooker +5€)
5 a viac 14 dní
Manikúra a regenerácia
názov služby o službe trvácnosť čas cena
Klasická suchá
manikúra
Úprava nechtu a jeho okolia na sucho.
*Mini masáž prstov*
7 dní 30
min
5€
Klasická mokrá
Manikúra
Úprava nechtu a jeho okolia po vodnom kupely rúk.
*Mini masáž prstov*
10 dní 45
min
10€
Európska
manikúra
Úprava nechtu a jeho okolia po aplikacii
E.MiLac Cuticle Remover
*Mini masáž prstov*
14 dní 45
min
15€
Základna
manikúra
Kombinácia rôznych manikúr (Suchá, Mokrá, Európska)
na úpravu nechtu a jeho okolia.
*Mini masáž prstov*
14 dní 30
min
20€
Prístrojová
manikúra
Úprava nechtu a jeho okolia na sucho s použitím prístroja.
*Mini masáž prstov*
21 dní 30
min
20€
Hĺbková
kombinovaná
manikúra
Kombinácia základnej a prístrojovej manikúry
na úpravu nechtu a jeho okolia.
*Mini masáž prstov*
28 dní 45
min
25€
Manikúra a regenerácia
názov služby cena           o službe           trvácnosť čas
Klasická suchá
manikúra
5€ Úprava nechtu a jeho okolia na sucho.
*Mini masáž prstov*
7 dní 30
min
Klasická mokrá
Manikúra
10€ Úprava nechtu a jeho okolia po vodnom kupely rúk.
*Mini masáž prstov*
10 dní 45
min
Európska
manikúra
15€ Úprava nechtu a jeho okolia po aplikacii
E.MiLac Cuticle Remover
*Mini masáž prstov*
14 dní 45
min
Základna
manikúra
20€ Kombinácia rôznych manikúr (Suchá, Mokrá, Európska)
na úpravu nechtu a jeho okolia.
*Mini masáž prstov*
14 dní 30
min
Prístrojová
manikúra
20€ Úprava nechtu a jeho okolia na sucho s použitím prístroja.
*Mini masáž prstov*
21 dní 30
min
Hĺbková
kombinovaná
manikúra
35€ Kombinácia základnej a prístrojovej manikúry
na úpravu nechtu a jeho okolia.
*Mini masáž prstov*
28 dní 45
min
Odstranovanie starého materialu
názov služby čas cena
Klasického géllaku 30
min
5€
Moderného géllaku 15-30
min
10€
Gélových/polygelovych nechtov 30-45
min
15€
Neznámeho materiálu z ineho salónu 15-60
min
20€